ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

บริการและระเบียบห้องสมุด

เวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 07.30 น. - 17.30 น.
หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


การสมาชิก
 • นักเรียน ใช้บัตรนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนจัดทำให้สำหรับใช้ในการยืม - คืน ทรัพยากรห้องสมุด
 • ผู้ปกครอง นำบัตรประจำตัวประชาชนมาสมัครสมาชิกได้ที่ห้องสมุดมัธยม
 • ครูและพนักงาน ใช้รหัสประจำตัวครูและพนักงานสำหรับใช้ในการยืม - คืน ทรัพยากรห้องสมุด
การยืม - คืนทรัพยากร
การยืม
 • ยืมทรัพยากรได้ที่ห้องสมุดอนุบาล ประถม และมัธยม
 • สามารถยืมทรัพยากรได้ครั้งละไม่เกิน 7 รายการ รวมกันทั้ง 3 ห้องสมุด
 • สำหรับทรัพยากรประเภทหนังสือและโสตทัศนวัสดุสามารถยืมได้เป็นระยะเวลา 7 วัน ต่ออายุการยืมได้ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 7 วัน
การคืน
 • คืนทรัพยากรได้ที่ห้องสมุดของแต่ละโรงเรียน เมื่อยืมทรัพยากรห้องสมุดใดก็ให้คืนทรัพยากรที่ห้องสมุดนั้น
 • หากส่งคืนทรัพยากรล่าช้าหรือเกินกำหนดยืม มีค่าปรับรายการละ 1 บาทต่อวัน
ค่าปรับ
 • คืนทรัพยากรเกินวันที่กำหนด 1 บาทต่อวันต่อรายการ
 • ทรัพยากรที่ยืมไปชำรุดหรือสูญหาย กรณีไม่สามารถหาทรัพยากรใหม่มาชดใช้ได้ ปรับ 1 เท่าของราคาหนังสือปัจจุบัน
 • ทรัพยากรที่ยืมไปชำรุดหรือสูญหาย สามารถหาทรัพยากรใหม่มาชดใช้แทนโดยไม่มีค่าปรับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.